ZONDAGDIENST / BIJBELSTUDIE / JEUGDDIENST

Beste Lezer


Wij groeten u in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wij willen het goede nieuws met u delen.

De blijde boodschap die God, de schepper van hemel en aarde, ons gegeven heeft om met onze geliefden te delen. Het woord van God leert ons dat: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leve hebbe.” Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordeelde, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Dit is het perfecte plan Gods voor de verlossing van de mensheid. God weet dat niemand zichzelf kan bevrijden en daarom heeft Hij Jezus gezonden. Jezus heeft zijn bloed vergoten aan het kruis van Golgota opdat wij vergeving krijgen van onze zonden. Daarom zegt het woord van God: “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven.” God wil dat je vandaag Zijn kind wordt.


E Palabra Firme


Pastor Juraima Richardson 5 nov 2017 - Sea prepara - parti 1


Part 2Maar de ure komt , en is nu , wanneer de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid ; want de Vader zoekt zulke aanbidders .


Johannes 4:23


CD van Ps. Raimy & Arlette Juliet
CD 'Bo tami Dios' zal een ware zegen zijn voor uw familie
Binnenkort te koop
Bekijk HOW TV en ontvang Gods zegen
Bekijk HOW TV Live via Internet en ervaar Gods wonderen
Bekijk HOW TV